Design a site like this with WordPress.com
Get started

Cercul Metacritic

Cercul Metacritic este un proiect care își propunea, încă din 2010, să creeze un spațiu de dezbatere academică în jurul teoriilor care nu și-au găsit disciplina sau a disciplinelor studiului cultural care au rămas fără teorii, dar și în jurul temelor „clasice” ale studiului literaturii, integrate în contextul receptării culturale actuale. În 2014, Cercul a devenit realmente un spațiu de întâlnire care aduce laolaltă studenți și experți, o noutate așadar nu doar pentru dezbaterile despre cele mai recente descoperiri în teorie culturală și discurs critic, ci și în calitate de proces de gândire colectivă: democratic, orizontal și propice atât pentru dezvoltarea tinerilor teoreticieni și critici, cât și pentru cei cu expertiză.

Întâlnirile Cercului Metacritic pot fi consultate aici.

Metacritic Circle is a project established in 2010 that aimed to create a space for academic debates around theories that have not yet found their disciplines or disciplines without theories, but also around “classical” issues pertaining to the study of literature that are integrated in contemporary cultural reception. In 2014, the Circle became a hub that reunited both students and scholars alike, a novelty not only in regard to the debates surrounding the most recent discoveries in the field of cultural theory but also in terms of engaging in a process of collective thought: democratic, on equal grounds and productive for the development of both young scholars and established ones.

The meetings of Metacritic Circle can be read here.

%d bloggers like this: